De datumformaten in Snap moeten gebaseerd zijn op de Gregoriaanse kalender om door Snap herkend te worden. 


In sommige gevallen is het echter nodig om een datum te genereren die niet aan dat formaat voldoet. Bijvoorbeeld voor export naar Excel of andere software, die werkt met een niet compatibel datumformaat.


Je kan een afgeleide variabele gebruiken om deze omvorming/volgorde wijziging te realiseren en vervolgens deze afgeleide variabele gebruiken in je export in plaats van de originele datum.


Indien je bijvoorbeeld een default date format van Snap (geregistreerd in vraag Q1) wil omzetten naar het formaat YYYYMMDD, creëer dan een afgeleide quantity variabele. Ervan uitgaand dat de datumvariabele Q1 is, plaats je in het value veld van je afgeleide variabele volgende formulering


Q1 year*100000+Q1 month*1000+Q1 day


Dit wijzigt de datum 27/08/2015 naar 20150827


Heb je toch het format YYYY/MM/DD nodig, dan moet je 3 afgeleide quantity variabelen creëren, genaamd Vday, Vmonth en Vyear en hierin de volgende value plaatsen.


Vday : value wordt "Q1 day"

Vmonth : value wordt "Q1 month"

Vyear : value wordt "Q1 year"


Vervolgens creëer je een afgeleide literal variabele, waar je in het value veld het volgende plaatst:

Vyear:"/":Vmonth:"/":Vday 


This would turn 27/08/2015 into 2015/08/27. Je kan dit nu perfect exporteren in plaats van de originele datum.


Contacteer ons, indien je datumformaat nog anders is, en je op basis van deze instructie toch geen oplossing vindt.