Snap Surveys gebruikt twee manieren om de accurate detectie van data uit ingescande papieren vragenlijsten te verzekeren :  Locator Blocks of kalibratie (die oftewel automatisch of manueel verloopt)

Deze instructie omschrijft de  Calibration Wizard, die je doorheen het kalibratieproces moet leiden.

Alvorens te starten heb je het volgende nodig:

 • een blanco enquêteformulier (gecreëerd wanneer je de enquête publishte)
 • Ofwel

  Een scanner die rechtstreeks verbonden is met de computer waarop Snap Surveys software werd geïnstalleerd (inclusief Scanning addon)

  ofwel

  Een scanner die beeldbestanden kan bewaren (TIFF of PDF) op een schijf die toegankelijk is voor je computer.

 • De Snap 11 scanning addon module


Het kalibratieproces - bij initiële scan

Bij de initiële scan (tenzij kalibratie al werd uitegvoerd, bvb. er bestaat al een gekalibreerde enquête) zal Snap de kalibratie wizard starten en het onderstaande dialoogvenster tonen (elke pagina van de wizard zal beschrijven waar je je bevindt in het kalibratieproces, en wat er vervolgens zal gebeuren)

sm_man_cab_0sc2

 • Klik [Next]

  De volgende stap is een (test) case te scannen, dat je wil gebruiken voor kalibratie. Dit kan hetvolgende zijn:

  • De eerste case van een reeks die je wil inscannen
  • Een blanco case, die je creëerde bij de initiële publish van je enquête

   c
 • De wizard zal eerst vragen om, alvorens de case te scannen:
  • De bron te selecteren voor deze case. Dit kan hetvolgende zijn:
   • Scanner - De case wordt gescand vanop een scantoestel, dat verbonden is met je computer
   • Image File - De case zal gelezen worden vanuit een beeldbestand (bvb. Tiff, PDF), dat zich bevindt op een schijf die verbonden is met je computer
 • Selecteer Duplex indien de case dubbelzijdig is
 • Selecteer [Check Sheet Map], om de Sheet Map instellingen te controleren.

  sh_map_land

  Dit is belangrijk, want het informeert Snap over:

  • De pagina-oriëntatie (portret of landschap-
  • Het aantal pagina's dat Snap mag verwachten per case
  • Pagina's die moeten genegeerd of uitgesloten worden
 • Klik [OK] om terug te keren naar de kalibratie wizard
 • Selecteer de kalibratie methode (Mode) uit de volgende opties:
  • (1) Auto Calibration - Snap zal een poging wagen om de case automatisch te kalibreren (dit is de standaardinstelling voor alle nieuwe enquêtes)
  • (2) Manual Calibration - Dit overschrijft de automatische kalibratiepogingen van Snap, en vereist dat je een manuele kalibratie uitvoert. Nota : deze optie wordt automatisch geselecteerd indien een enquête voorafgaand al manueel werd gekalibreerd
 • Klik [Next].

  Snap zal je nu informeren dat het een poging zal ondernemen om de (test)case automatisch te kalibreren.

  sm_man_cab_0sc5

 • Klik [Next]

  Indien de geselecteerde bron een Scanner was, dan zal Snap je nu vragen om de test case van de vragenlijst (die je maakte bij het publishen) op de scanner te plaatsen. Snap zal de case nu inscannen. Wanneer je als bron een beeldbestand koos, dan verschijnt het File Selection dialoogvenster en moet je :

 1. Het test case beeldbestand (TIFF of PDF) van de vragenlijst selecteren vanop een toegankelijke schijf
 2. Klikken op [Open]

  sm_man_cab_0sc6
  Snap zal nu een poging wagen om het testbestand automatisch te kalibreren. Er wordt één of meer dialoogvensters getoond tijdens dit proces, om de voortgang aan te geven.
  Dit kan wat tijd in beslag nemen
  Wanneer Autokalibratie  succesvol was, dan wordt het volgende dialoogvenster getoond:
  sm_man_cab_0sc7
 3. Klik op [Finish] om de wizard te verlaten, en de antwoorden in te zamelen

  Wanneer Autokalibratie niet lukt, wordt het volgende dialoogvenster getoond:

  sm_man_cab_0sc8

 4. Klik [Next] om over te gaan naar Manuele kalibratie

  Snap toont een dialoogvenster waarin je ziet welke pagina's in orde zijn, en welke kalibratie vereisen (of scheef staan - "skewed"). Elke pagina wordt vergezeld van een preview afbeelding.

  sm_man_cab_0sc9


  Je moet nu 4 antwoordboxen aanduiden per pagina. Deze instellingen worden dan bewaard, en gebruikt door Snap wanneer de vragenlijsten worden ingescand.

  De boxen die Snap vraagt aan te duiden, zijn meestal de single/multi choice antwoordboxen die het dichtst bij de hoeken van het document staan. Snap kan ook in sommige gevallen een Open Ended antwoordbox selecteren.

 5. Selecteer een pagina die kalibratie vereist, en klik op [Next].

  Snap toont de zone (ongeveer) rond de gevraagde antwoordbox, samen met de gedetailleerde informatie over de box die je moet aanduiden. Deze informatie maakt het eenvoudiger voor jou om de vereiste codebox aan te duiden.

  Het kan zijn dat je moet scrollen door de afbeelding om de vraaginformatie te zien

  sm_man_cab_0sc10

 6. Klik in het centrum van de codebox van de vraag. Een vierkant moet verschijnen rond de codebox om te bevestigen of je de box correct hebt geselecteerd.
 7. Klik [Next] en herhaal het proces voor de antwoordboxen in elke hoek van de pagina

  sm_man_cab_0sc11

  sm_man_cab_0sc12

  sm_man_cab_0sc13

  Je wordt teruggebracht naar het overzichts dialoogvenster met de lijst van pagina's en hun status (al dan niet nood aan kalibratie).

  Wanneer alle pagina's correct werden gekalibreerd en de status voor elke pagina op "OK" staat

  sm_man_cab_0sc14

 8. Klik [Finish] om de wizard te verlaten en antwoorden te gaan verzamelen.
  Zijn er meerdere pagina's, zal de status getoond worden voor elke pagina. Elke pagina die Manuele kalibratie vereist moet geselecteerd worden, en het proces hierboven moet gevolgd worden, totdat alle pagina's correct zijn gekalibreerd.

  sm_man_cab_0sc15

Het kalibratieproces - nà de initiële scan

Wanneer je de vragenlijst wil (her)kalibreren (bijvoorbeeld omdat je een nieuwe reeks wil inlezen die een nieuwe kalibratie vraagt, of omdat er een probleem is met nieuwe cases), kan je de kalibratie wizard openen vanuit het Scanning Tailoring dialoogvenster.

sm_man_cab_0sc16

 1. Klik op [(Re)Calibrate)] om de kalibratie wizard te starten

  De wizard start opnieuw op, en de stappen hierboven kunnen opnieuw gevolgd worden

  sm_man_cab_0sc17

  Indien een voorafgaande automatische kalibratie niet succesvol was, is het mogelijk om hier Manuele kalibratie te selecteren, en het automatische proces over te slaan