Met Snap Scanning kan je ook vragenlijsten inlezen die gecreëerd werden met andere software dan Snap Surveys. Voor meer informatie over het matchen van gescande vragenlijsten met variabelen in Snap kan je hier terecht.Je kan ook een Snap enquête scannen die gewijzigd werd sinds het drukken, en deze matchen met bestaande variabelen, aan de hand van de scanning definition optie. Om zeker te zijn dat het ontwerp van je vragenlijst geschikt is voor scanning, bevat deze sectie de specifieke vereisten die nodig zijn om een correcte en efficiënte scanning van de formulieren te garanderen.

Aanbevelingen voor het ontwerp van je vragenlijst


Het belangrijkste verschil tussen vragenlijsten die werden ontworpen voor scanning en andere ontwerpen is dat we aanraden om de volgende richtlijnen te volgen op het vlak van antwoordboxen

Aspect

Richtlijnen

Vorm van de box

Vierkant of rechthoekig, ook voor open ended vragen

Schaduw

Geen schaduw toegepast op de antwoordboxen

Kleur

De zone in een antwoordbox moet wit of zeer bleek zijn. 

Box stijl

Voor open vragen gebruik je de grid box stijl in het box dropdown menu

Spaties tussen en rond boxen

Een minimale marge van 0.05" tussen de code leaders en antwoordboxen
Een minimale marge van 0.05" tussen de antwoordboxen en antwoord waarden

Een minimale verticale marge van 0.05" tussen de antwoordboxen  en tekst of andere antwoordboxen

Variabelen creëren in Snap

De enquêtevariabelen moeten opgesteld worden alvorens het scanning definitieproces wordt gestart. Je kan ze of in het Variables scherm of in het Questionnaire design scherm creëren, zoals je zélf wil. De layout van een vragenlijst in Snap moet niet overeenkomen met de originele vragenlijst. Je moet geen variabele opzetten voor elke vraag in de vragenlijst, aangezien er vragen kunnen zijn die je niet wil analyseren met Snap. Voor verdere informatie over het creëren van variabelen klik hier.

Een gescande vragenlijst matchen met variabelen in Snap en inscannen met Snap

In deze instructie gaan we ervan uit dat je de scanner aanstuurt met Snap en rechtstreeks inscant naar Snap. Scan je op een andere manier, ga dan naar het volgende hoofdstuk.

Het Scanning Definition proces stelt je in staat om vragen en antwoordcodes op een papieren vragenlijst te matchen met een variabelen in de Snap enquête. Sommige vraagtypes kunnen niet omgezet worden naar Snap in hun huidige formaat, bijvoorbeeld een vraag in tabel layout. Deze vragen kunnen ongedefinieerd worden gelaten, en later manueel worden ingevoerd, indien nodig

Alle antwoordcode boxen die moeten gescand worden, moeten gedefinieerd worden via het Scanning Definition proces. Het gebruik van het Scanning Definition proces "lockt" de vragenlijst voor scanning.

WinHelp: LightControleer dat de default printer is ingesteld op de correcte paginagrootte alvorens je het scanning definition proces aanvat.

WinHelp: LightHeb je het Scanning Definition proces gebruikt om de locatie van de antwoordboxen te specifiëren, mag je onder geen beding manuele calibratie gebruiken, aangezien dit de definities die je gaf zou overschrijven

Stap 1: Maak een Snap vragenlijst met de correcte variabelen

 1. Maak een nieuwe enquête
 2. Selecteer Paper en Scanned als Publication Medium en klik [OK].

 3. Stel de variabelen op in Snap, om te verwijzen naar de gedrukte versie van de vragenlijst. Zorg dat de vragenlijst zoveel mogelijk lijkt op de gedrukte versie, en zorg dat de antwoorden correct zijn (bvb. multiple respons op de vragenlijst moet ook ingesteld zijn als multiple respons in Snap, open-ended als literals, quantity, date of time variabelen)
 4. Bewaar de vragenlijst.

Stap 2: Scan een blanco kopie van de originele vragenlijst

 1. Open de Snap enquête die je maakte
 2. Klik op Define Scanning Scanning buttonin de toolbar (dit staat op het einde van de toolbar voor scanning vragenlijsten)

  QT: Button bar and ribbon with scanning button

  Het Questionnaire scherm toont nu de Scanning Definition toetsen, met de eerste variabele geselecteerd

 3. Plaats een blanco kopie van je vragenlijst in de scanner en klik op de Scan toets Scanning button. Het Acquire dialoogvensterverschijnt.

 4. Specifieer het aantal pagina's van de vragenlijst en in welke volgorde ze zullen verschijnen
 5. Klik [OK]. De vragenlijst wordt ingescand en een afbeelding van de vragenlijst verschijnt in het definition scherm

Stap 3: Matchen van de variabelen (het scanning definition proces)

Nu moet je aangeven waar elke box voor elke vraag of code staat, om te vermijden dat er geen toevallige herpositioneringen plaatsvinden in het defintion scherm. Je zal vaststellen dat Snap automatisch in de Select Mode staat, die is ingesteld via de Select toets Select button. Indien je enkel het definition screen wil bekijken, raden we aan in deze mode te blijven

 1. Zoom In op de eerste sectie van de vragenlijst via Zoom in button of door Zoom In te selecteren na een rechtermuisklik.

  De muisaanwzijzer wijzigt naar een vergrootglas .

 2. Teken een box rond de zone die je wil vergroten door de linkermuistoets in te drukken en te slepen om de zone te markeren
 3. Om de locatie en grootte van een box te specificeren, selecteer eerst de vraag en code die je wil definiëren, klik dan op Create field button Create Field of met de rechtermuisklik Create om naar de Create Mode te gaan
 4. Teken een box rond de Code Box, groter dan de eigenlijke zone door de linkermuisknop ingedrukt te houden en te slepen. De gemarkeerde zone verschijnt

  Om de boxgrootte exact te matchen, klik Attach button of selecteer Find Box via een rechtermuisklik.

 5. Heb je per ongeluk de verkeerde vraag of antwoord code box geselecteerd, dan kan je de definiëring ongedaan maken door te klikken op  Delete button Delete Field.

  Om verder te gaan naar de volgende vraag of antwoordcode, druk op [Enter] of klik op  in het scanning definition scherm

  Indien opeenvolgende code boxen van dezelfde grootte moeten zijn dan degene die je definieerde, dan moet je enkel op de Code Box klikken om deze te definiëren. Je moet nog altijd de box aanhechten, zoals normaal

 6. Stel je de variabelen in op all, in de rechterdropdown box, kan je zien welke Code Boxes gedefinieerd zijn
 7. Om de definities te bewaren klik op Save button . Om alle definities te annuleren die je creëerde, selecteer Cancel button
  Zoals altijd is het belangrijk je werk regelmatig op te slaan

 8. Ga naar het Case Data Window en klik op Tailor button Tailoring .
 9. Vink de Scanning optie aan en klik [OK].

  Data Entry tailoring dialog

Stap 4: Start de scan

 1. Om het scannen te starten klik op New buttonen vink Scan en Detect aan


Data invoeren vanuit extern gescande vragenlijsten0

In deze instructie gaan we ervan uit dat je vragenlijsten hebt ingescand en de bestanden hebt bewaard op een harde schijf.

We adviseren dat je het volledige scanning en detectieproces uitvoert met Snap Surveys, aangezien dit de meest eenvoudige werkwijze is. Is je scanner echter geïnstalleerd op een netwerk, eerder dan op een lokale PC, dan is het mogelijk om de vragenlijsten buiten Snap om in te scannen, en ze nadien te importeren met de standaard detectieprocessen. Scanning buiten Snap Surveys om kan zowel voor enquêtes die mét of zonder Snap Surveys zijn ontworpen.

Wanneer je buiten Snap Surveys scant, moet je rekening houden met de volgende richtlijnen:

 • Bij voorkeur zijn de vragenlijsten gescand in het TIFF bestandsformaat (.tif), maar Snap kan ook Bitmap bestanden (.bpm/.dib), Paintbrush bestanden (.pcx), PDF en DCX (.dcx) bestanden lezen
 • Elke afbeelding mag slechts één pagina bevatten, of moet een PDF of TIF bestand zijn met alle pagina's van één of meerdere cases in één bestand
 • De bestanden moeten opeenvolgende nummering krijgen. Het is goede praktijk om een nummering te geven die de vragenlijst en het paginanummer bevat.

De vragenlijsten moeten ontworpen zijn volgens de Snap aanbevelingen voor het ontwerpen van vragenlijsten voor scanning. 

Het belangrijkste verschil met ander vragenlijst ontwerp is dat we gebruikers ook aanraden om de aanbevelingen aan het begin van deze instructie te volgen, voor het ontwerp van antwoordboxen

Gescande afbeeldingen omzetten naar image files in Snap Surveys

We adviseren om een kopie te nemen van de afbeeldingen die gemaakt werden door de scanner, en die bewaard zijn op een server of op een lokale schijf van je PC. Doe dit alvorens de conversie uit te voeren. De vragenlijst moet ook ge"locked" zijn alvoresn je afbeeldingen kan inlezen die gecreëerd zijn buiten Snap Surveys.

 1. Activeer Scanning in Tailoring | Data Entry.

  Data Entry tailoring dialog

 2. Open het Data Entry scherm en klik New button.

  SCAN acquire dialog read from file checked

 3. vink Read from File aan.
 4. Klik [File Details…].

  SCAN: input file details dialog

 5. Stel de details van de beeldbestanden die moeten gescand worden correct in

  Klik [Browse…] om naar je bestanden te navigeren, selecteer het eerste bestand en klik OK.

  Controleer of File Numbering het correcte aantal enquêtes vermeldt

  Vink Delete After Reading aan om het origineel bestand te verwijderen na het scannen

  Vink Wait If No File aan om Snap te laten wachten op een nieuw bestand in de folder, nadat de bestaande bestanden werden ingelezen. Druk op de Stop toets wanneer alle beschikbare bestanden werden ingescand

 6. Klik [OK] in het Acquire dialoogvenster om de afbeeldingen om te zetten naar het Snap format

Vervolgens zal je de vragenlijsten zoals gewoonlijk moeten detecteren.