Hardware

Wanneer je rechtstreeks inscant naar je Snap Desktop, is het essentieel om hetvolgende te bekijken:

 1. Check of de scanner drivers en de gepaste ISIS Scanner Driver op je PC zijn geïnstalleerd
 2. Test de werking van de scanner in een ander programma dan Snap Surveys
 3. Configureer de scanner vanuit je Snap Desktop software, niet buiten de software.

Snap Setup

 1. Ontwerp je vragenlijst in een Scanning editie, op basis van de questionnaire design guidelines. Werd je vragenlijst buiten Snap Surveys gebouwd en gedrukt, maak dan een vragenlijst in Snap met dezelfde variabelen.
 2. Publish je vragenlijst voor scanning en druk een kopie van de vragenlijst af

  of

  Werd je vragenlijst buiten Snap gebouwd, match dan de Snap variabelen met de vragen die je wil inscannen, door een blanco vragenlijst in te scannen vanuit het Questionnaire scherm, en vervolgens de locatie van de antwoordboxen aan te duiden met Scanning Definition.

 3. Bevat je vragenlijst open vragen, pas dan Patterns toe en gebruik de Scanning Validation opties in de individuele Variable Details of Variable Properties. Je kan ook de Spelling optie kiezen, zodat Snap een ingescand woord zal proberen te herkennen aan de hand van de woordenlijst in Snap
 4. Pas de Sheet Map opties aan om irrelevante pagina's van de gepublishte vragenlijst te negeren, bijvoorbeeld bij het scannen van tweezijdige vragenlijsten of indien je een pagina hebt waar geen checkboxen op staan
 5. Werd je vragenlijst in Snap ontworpen, scan dan een blanco vragenlijst in van het Data scherm (het kan dat je Manuele calibratie moet toepassen, indien Auto calibratie niet gelukt is).
 6. Bij grotere enquêtes, voer de Scan en Detect routines afzonderlijk uit om de processen te vereenvoudigen en de algemene effectiviteit van de data invoer te verbeteren.
 7. Voer data cleaning uit en typ Open Ended vragen over waar nodig
 8. Gebruik Manual Calibration niet indien je Scanning Definition hebt gebruikt

Do's en Dont's bij Scanning

Snap scanning is een krachtige tool, maar hou steeds volgende adviezen in gedachten

Doen

 • Doorloop de handleiding Getting Started with Scanning en controleer je scanning procedure door enkele vragenlijsten in te vullen en in te scannen.
 • Gebruik een scanninh template (selecteer Editions and Style Template Editions and templates button en kies voor de Default scanning.qsf).
 • Gebruik de grid box style voor open-ended vragen die moeten ingescand worden.
 • Pas een juist Source Pattern toe op open vragen (in de Variable Details of Variable Properties)
 • Gebruik Scanning Validation (Pattern voor handgeschreven tekst, Printed pattern voor voorgedrukte antwoorden en Keyed voor open antwoorden).
 • Controleer of het juiste aantal pagina's en vragenlijsten werd ingescand. Schrijf een Case Number op elke vragenlijst en scan ze in dezelfde volgorde. Is het huidige Case Number niet hetzelfde als hetgeen je op je vragenlijst schreef, zoek dan de oorzaak uit, want dat betekent dat er een probleem is
 • Scan in blokken van 10 tot 50 pagina's. Zorg dat het case number geschreven op de vragenlijst overeenstemt met het case number in Snap, na elke scanopdracht.

Niet doen

 • Vragenlijsten ontwerpen met antwoordboxen die een schaduw bevatten, een gekleurde achtergrond hebben, of niet vierkantig zijn (circels bijvoorbeeld)
 • Vragenlijsten ontwerpen met antwoordboxen die te dicht bij elkaar staan of geen duidelijke witruimte errond tonen
 • Vragenlijsten ontwerpen met achtergronden of kleuren die kunnen conflicteren met de specifieke scanner die je gebruikt. Sommige kleuren kunnen transparant lijken voor een scanner. Dit hangt af van het model en de fabrikant, maar kleuren moeten altijd met de grootse zorg worden overwogen.
 • Goeie resultaten verwachten van cases met slecht geschreven cijfers of woorden. Ook al zal Snap proberen om ze te herkennen, kan het enkel waarden vergelijken met het Valid veld dat wordt toegepast op de vraag. Wees daarom voorzichtig met het aanvaarden van deze types van valid respons. Pas Case Data Verification toe in een later stadium om de kans op foute invoer te verkleinen.
 • Een vragenlijst wijzigen. Eenmaal de lock werd verwijderd, is de kans om de vragenlijst weer correct te publishen (en te locken) klein. Bladgrootte, marges, randen, kolombreedtes, variabele witruimte etc. zorgen ervoor dat Snap niet in staat zal zijn de vragenlijst nog te matchen.
 • De printer of printer driver wijzigen tijdens een project
 • Het operating system wijzigen tijdens een project