Dat kan, via de export functie van Snap.


Indien je uw vragenlijst wil omzetten naar een oudere versie van Snap, moet je de vragenlijst exporteren, gebruik makend van de SnIF for Snap 10 optie.

  1. Selecteer de vragenlijst die je wil exporteren in het overview scherm van Snap.
  2. Selecteer in het menu File  | Export.
  3. Het Survey Export dialoogscherm opent.Specifieer het Format als SNAP Interchange Format (snap10).
  4. Specifieer de Bestemming als File of Clipboard. Specifieer een bestandsnaam met de .sif extentie. Je kan de bestemmingsfolder wijzigen door gebruik te maken van  [Browse...].
  5. Export survey as snif for snap 9 dialog
  6. Je kan nu het bestand dat je creëerde importeren in een eerdere versie van Snap (Snap 10) gebruik makend van de optie File|Import.


Bron : https://www.snapsurveys.com/help/#23264