Er zijn 2 manieren om dit op te zetten 


1. de meest eenvoudige is om een unieke login te gebruiken en dan in de webhost omgeving "allow multiple responses" uit te vinken. Hiervoor moet je werken met een database link en een bestand met logins en paswoorden. Dit is dus enkel mogelijk met een Webhost edition van de survey.


2. een andere methode is om de enquête uit te rusten met een cookie die de respondent verhindert om vanop de PC in kwestie gedurende maximaal 100 dagen dezelfde enquête in te vullen.Deze instelling kan je activeren tijdens een publish onder de tab "Interview" : Opgelet : dit kan wél verhinderen dat bepaalde respondenten toegang krijgen tot de enquête (indien het gebruik van cookies verhinderd wordt door security settings bijvoorbeeld).

Men moet dus goed de bedenking maken of dit het waard is.


het gebruik van Cookies is mogelijk in HTML en Webhost Edities.