Het is heel makkelijk om een enquête te bouwen, antwoorden te verzamelen, rapporten te maken en dan verder te gaan met het volgende project. Maar met de nieuwe GDPR (General Data Protection Regulation) of in het Nederlands de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) komt ook de verplichting om persoonsgegevens te verwijderen of te anonymiseren zodra deze gegevens niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze in de eerste plaats werden verzameld.


Om u te helpen conform GDPR te handelen, lijsten we hieronder enkele overwegingen op met beterkking tot het bewaren van gegevens:

  • Overloop de persoonsgegevens die je vandaag bewaart
  • Zorg ervoor dat je een wettelijke grondslag hebt om deze persoonsgegevens te verzamelen, te verwerken en te bewaren
  • Informeer respondenten over hoe lang je hun persoonsgegevens zal bewaren
  • Anonymiseer responsgegevens indien je ze langer wil bijhouden
  • Vernietig persoonsgegevens en responsgegevens die je niet langer nodig hebt


De gegevensverwerker staat in voor het onderhouden, evalueren en verwijderen van persoonsgegevens die je hebt verzameld. Volg deze leidraad om gegevens vanuit Snap te verwijderen.


Krijg je een verzoek van een respondent om zijn gegevens te verwijderen? Dan kan deze worksheet handig zijn.


Meer informatie over Snap Webhost en GDPR vind je op de zeer uitgebreide sectie op de Engelse website : https://www.snapsurveys.com/gdpr/


Wens je uw project te toetsen aan de eisen gesteld in de GDPR/AVG? We ontwikkelden een GDPR Impact analyse tool (voorlopig enkel in het Engels - maar we werken aan een NL-talige versie) waar je op basis van een aantal vragen via mail aanbevelingen ontvangt om je project conform GDPR te organiseren. Deze tool vind je hier : https://snapbenelux.be/oplossingen/gdpr-impact-analysetool-snap-surveys/


Vind je het antwoord niet op je specifieke "GDPR" vraag? Contacteer ons op support@laureis83.be