Deze sectie brengt een overzicht over het gebruik van analysevariabelen en hun gebruik in statistische analyses. Klik op de titels van elk onderdeel om je te verdiepen. Opgelet : dit is voor gevorderden, we gaan ervan uit dat je voldoende ervaring hebt met Snap Surveys, en al eerder onderzoeksprojecten hebt uitgevoerd met de software (inclusief de basis van analyse & statistische analyse kent). 

Analysevariabelen worden afgeleid van andere variabelen, door de software, maar op basis van criteria die je kan specifieren

Auto category variabelen

Deze variabelen categoriseren open antwoorden in codes. Je kan dan de codes analyseren en ze tonen als word clouds / woordwolken, frequentietabellen etc.

Groepsvariabelen

Groepsvariabelen stellen je in staat om een groep met gelijke variabelen te benaderen als één variabele, bijvoorbeeld bij gridvragen met beoordelingsschalen. De variabelen moeten dezelfde antwoordopties hebben

Factor analyse

Factor analyses vatten de antwoorden samen van verschillende variabelen, tot een nieuwe samengestelde variabele. Dit stelt je in staat om te kijken naar onderliggende patronen en trends in data

Clusteranalyse

Cluster analyses zijn analyses op factoranalyses en creëren variabelen gebaseerd op hoe de antwoorden samen werden "geclusterd"